آدرس انبار مرکزی (تحویل خودرو)

  • تاکستان, میدان شهید حسین لشگری
  • 02835222004

 

آدرس شعبه تاکستان

  • تاکستان،خیابان امام خمینی (ره)،روبروی فرمانداری، اتوگالری محمدرضا غفاری
  • 02835222004

 

آدرس شعبه قزوین

  • قزوین، خیابان فلسطین، حد فاصل چهارراه فلسطین و خیام شمالی، پلاک ۴۷۸
  • 02833362004

 

آدرس شعبه الوند

  • الوند، بلوار ۲۲بهمن، نرسیده به میدان بسیج
  • 02832238688

 

ساعت کاری

  • 07:15 صبح - 14:30 بعد از ظهر
تماس مستقیم با مسئولین شرکت در ساعات اداری

ابراهیم نجفی

رئیس دفتر , مسئول سرمایه گذاری

0922-169-1002


مسئول ثبت نام

0922-169-1003


علیرضا رحمانی

مسئول فروش

0922-169-1004


مهدی رحمانی

مسئول حسابداری

0922-169-1006


امیر عبدالهی

مسئول مدارک

0922-169-1007


اسماعیل آقاجانی

مسئول تبدیل

0922-169-1008


عباس غفاری

مسئول خودروهای سنگین (دافران)

0922-169-1009


مهدی نجفی

مسئول بازرسی حوزه مدیریت

0922-196-1002


مجید کوه پیما

مسئول پاسخگویی شعبه الوند

0922-196-1003


علیرضا مقیم بیگی

مسئول پاسخگویی شعبه قزوین

0922-196-1004


آدرس شعبه تاکستان
آدرس شعبه قزوین
آدرس شعبه الوند
آدرس محل انبار مرکزی تاکستان