تحویل خودرو قرارداد موعد آذر ماه 1399

نحوه و شرایط ذکر شده به جهت رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا میباشد

 

قرارداد موعد آذر سمند LX – تیبا – سانتافه شرکتی شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
پارس TU5 – ساینا – سانتافه وارداتی یک شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۲۰۶ تیپ ۲ – تیبا ۲ – سانتافه شرکتی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
قرارداد موعد آذر ۴۰۵ دوگانه – ساینا – سانتافه وارداتی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
پارس TU5 – تیبا صندوقدار – سانتافه شرکتی چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۲۰۶ تیپ ۲ – تیبا صندوق دار – سانتافه وارداتی پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
جامانده موعد آذر جامانده های موعد آذر شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
جامانده های موعد آذر یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

 

جهت تبدیل خودرو, با در دست داشتن اصل حواله, شناسنامه, کارت ملی و حضور صاحب حواله فقط در زمان مشخص شده طبق جدول بالا به شعب ثبت نامی شرکت مراجعه نمایید. و لطفا از مراجعه زودتر از موعد قرارداد جدا پرهیز نمایید.

 

لازم به ذکر است در زمان حضور استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی میباشد.