تحویل خودرو اتو گالری غفاری

نحوه و شرایط ذکر شده به جهت رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا میباشد

قرارداد موعد آذر سمند LX – تیبا – سانتافه شرکتی دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
پارس TU5 – ساینا – سانتافه وارداتی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲۰۶ تیپ ۲ – تیبا ۲ – سانتافه شرکتی چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
قرارداد موعد آذر ۴۰۵ دوگانه – ساینا – سانتافه وارداتی پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
پارس TU5 – تیبا صندوقدار – سانتافه شرکتی شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۰۶ تیپ ۲ – تیبا صندوق دار – سانتافه وارداتی یک شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
جامانده موعد آذر جامانده های موعد آذر دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
جامانده های موعد آذر سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
جامانده های موعد آذر چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

جهت تبدیل خودرو, با در دست داشتن اصل حواله, شناسنامه, کارت ملی و حضور صاحب حواله فقط در زمان مشخص شده طبق جدول بالا به شعب ثبت نامی شرکت مراجعه نمایید. و لطفا از مراجعه زودتر از موعد قرارداد جدا پرهیز نمایید.

 

لازم به ذکر است در زمان حضور استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی میباشد.